หลักสูตรใหม่ประจำปี 2016

พบกับหลักสูตรใหม่ ปี 2016 ESB , Mornitoring & Survey ,พัตนาผู้จัดการและหัวหน้างาน , KPIs & Competency ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… www.ophconsultant.com