คิดอย่างASAVA เดินแบบZARA ประสบความสำเร็จจริงหรือ??

“ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ คนเราต้องรู้จักมอง รู้จักคิดทุกความสำเร็จมีค่า ทุกอย่างมีวิถี มีความค่อยเป็นค่อยไป ให้มองความสำเร็จเป็นสิ่งพื้นฐานง่ายๆ อย่ามองอะไรที่ไกลตัว เพราะมันไปถึ…

ที่มา: คิดอย่างASAVA เดินแบบZARA ประสบความสำเร็จจริงหรือ??

Advertisements

ORIENTAL PHOENIX

Oriental Phoenix(OPHC)-อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร

Oriental Phoenix(OPHC)-อบรม,ที่ปรึกษา,ออกแบบระบบ,ติดตามประเมินผล,พัฒนาองค์กร,วิจัยองค์กร

วิทยากรมากประสบการณ์ในการอบรมสัมมนา ที่ปรึกษาองค์กร การทำงานจริง มากว่า 20 ปี

Oriental Phoenix

                    บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด(Oriental Phoenix Consultant) ดำเนินธุรกิจด้านจัดฝึกอบรม ที่ปรึกษาองค์กร การออกแบบระบบ ติดตามประเมินผล และวิจัยองค์กร โดยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการอบรม การทำงานจริง มากว่า 20 ปี
1. Training: บริการฝึกอบรมบุคลากรระดับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ภาครัฐและเอกชน (In-House/Public Training)ภาษาไทยและอังกฤษ กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ด้วยเครื่องมือพัฒนาแบบ 4D ตอบโจทย์องค์กร โดยเน้นหลักการ Implementation
2.Consultant : บริการด้านที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการประเมินผลงานและบริการงานขาย กฎหมาย(ภายใน-ระหว่างประเทศ)
3. Monitoring : บริการวัดผลติดตามประเมินผลความพึงพอใจสาขา ความต้องการสินค้าและบริการ พร้อมแนวทางการพัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่งของธุรกิจ วิเคราะห์เที่ยงตรงและฉับไว
4.Design : บริการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด เพิ่อนำผลงานวิจัยมาใช้เพิ่ม/พัฒนาอย่างมีรูปแบบ
5.Research  : บริการวิเคราะห์ ออกแบบระบบพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเพื่อการพัฒนาพนักงาน โปรแกรมการจัดเก็บระบบข้อมูล โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โปรแกรมSuccession Plan โปรแกรมTalent Management โปรแกรมTeam Building/Outing

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ophconsultant.com
www.facebook.com/ophconsultant

ติดต่อ ophconsultant@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 081-5875686 ,098-290-0043 คุณปกรณ์วิชญ์( คุณพอลล์)

ที่อยู่ : 89/302 หมู่ 1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210